Praxe do firem

Sběr dat již byl ukončen. Všem respondentům děkujeme za vyplnění dotazníku. Nyní si můžete prohlédnout výsledky průzkumu.